7' vechten a/ó kat en hond (maar dat gaat niet altijd op) l/ietmaandaLljkie loolcutiui J. E. v.d. G. /Sadtijd 16 anders van aard is. Het is een dialect, dat evenals het Gronings, het Betuws, het Brabants en het Vlaams, overkoepeld wordt door het algemeen beschaafd Nederlands. Een streekbevolking kan het niet meer met haar eigen dialect alleen af, maar heeft het Nederlands nodig voor de handel en het verkeer op meer dan lokale schaal, en vooral ook voor de godsdienst, de wetenschap en de kunst. Dikwijls wordt de verkeerde mening gehoord, dat in Zuid- en Noord-Holland geen dialect wordt gesproken, terwijl wel degelijk ook daar plaatselijke woorden en uitspraken gehoord worden, die zeker niet vallen onder de term „algemeen beschaafd Nederlands". (Wordt vervolgd). En van z'n omzwervingen had hij ook nog iets mee naar huis gebracht. In z'n bek had hij een armetierig klein poesje dat in alle opzichten schreeuwde om verzorging. Waar hebben we het beter dan thuis, zal de hoi^^ gedacht hebben, vandaar dat hij de kleine nat^^ zwerver maar mee nam, die inderdaad liefderijk werd opgenomen. Er kon onmogelijk voor het poesje een tehuis worden gezocht, want de kat en de hond bleken zulke onafscheidelijke vrinden te zijn dat men ze niet van elkaar wilde scheiden. Waar de hond gezworven heeft, waarom hij van huis wegliep en waar hij 't poesje oppikte is nog steeds een mysterie en zal wel een mysterie blijven. Een feit is, dat iedereen zich weer heel gelukkig voelt en dat er niet wordt gevochten als kat en hond wat uiteindelijk een heel voornaam ding is. Voor echtgenotes van het personeel van Ter Horst 6 Co. N.V. Uw man heeft het U zeker al verteld? Vanaf 7 februari wordt deze kookcursus gegeven. Kosten 10.eten en gebak enz. inbegrepen. Dus echt een cursus om nog eens wat extra op te steken. Ik geloof echt, dat alleen de mannen, die graag verwend worden, het thuis gezegd hebben^t Aangifte bij de bazen of op de Huishoudschoc^p i direkt. O, o, o, wat gaan dikwijls veel kinderen in Rijssen te laat naar bed Heb medelijden met de arme onderwijzers de volgende morgen. an de foto die U hierbij ziet afgedrukt is een aardige geschiedenis verbonden en wel zo, dat we U deze niet willen onthouden. De hier afgebeelde herdershond was één van de viervoetige inwoners van een betrekkelijk kleine plaats. Hij had een vrouw en een baas die erg op hem waren gesteld en hij had beslist geen hondeleven. En tóch was hij op een kwade dag weg, niemand wist wat er gebeurd was. Overreden, meegenomen, alles vroeg men zich af. Politie, brandweer, beken den, alles en iedereen werd ingeschakeld om het 3e lid van het gezin weer te vinden. De baas en de vrouw waren er al twee dagen op uitgetrokken om te zoeken, maar alles zonder resultaat. De 3e avond men had de hoop al opgegeven hoorde men plotseling een bekend geluid door 't geraas van storm en regen heen. En wie schetst de vreugde van de eigenaar en z'n vrouw toen daar aan de deur levensecht hun hond stond. Druipnat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 16