Lekken Cïnje domme tekenaat. 14 Een heleboel meisjes en jongens hebben in de Kerstvacantie gezocht naar alle fouten die onze domme tekenaar maakte. Er waren zoveel inzendingen dat wij inplaats van 3 nu maar 5 prijzen beschikbaar hebben gesteld. Het was een hele uitzoekerij voor onze jury en toen we dan eindelijk de prijswinnenden eruit hadden gezocht bleven er over 5 meisjes. Niet dat de jongens hun best niet hadden gedaan, beslist niet, maar de meisjes bleken nu eenmaal nét de dingen goed gevonden te hebben. Het zijn de volgende meisjes, die thuis bericht zullen ontvangen wanneer zij hun cadeautje ge zamenlijk aan ons kantoor in ontvangst kunnen nemen. Dini Averesch, Welleweg 7, 11 jaar. Manna Harbers, de Steege 28, 9 jaar. Dientje Vos, Haarstraat 158, 11 jaar. Riek Klein Nagelvoort, Marijkestraat 15, 9 jaar. Janna Schulenburg, Molenstraat 11, 10 jaar. Bij alle inzendingen was er ook een meisje dat vond, dat „de dame een uitgezakte paardestaart had Zij moet beslist kapster worden hoor, want de juffrouw had heus het haar wel een beetje slordig. En nu nog een troostwoord voor onze jongens, laten jullie de moed maar niet zakken hoor, want jullie zult heus wel weer in andere dingen uit blinken. Dus dan maar tot een volgende keer lekken verwijderen is langzamerhand een hele wetenschap geworden. Men moet verstand hebben van de aard en de hoe danigheid van de verschillende vlekken. Het heeft geen nut wanneer U een suiker houdende vlek wilt verwijderen met benzine of tetra, want suiker wordt in deze vloeistof niet opgelost, met lauw water daarentegen zal het U direkt gelukken. Voor we over de verschillende vlekken gaan be ginnen, zullen we eerst het vlekken verwijderen in het algemeen bespreken en de fouten die meestal worden gemaakt. Met het maken van vlekken moet U vooral niet vergeten dat voorkomen beter is dan genezen. Soms heeft een U nietszeggend vlekje in een zijden jurk. „Oh zegt U, „even schoonmaken met lauw water' De zijde kan echter niet tegen water en U heeft een pracht van een waterkring. En vergeet niet, vlekken in Uw kleding, of U nu een dame of een heer bent, staat onverzorgd. Grondregels voor het verwijderen van vlekken, 1. Een vlek moet altijd, als het mogelijk is, direkt na het ontstaan, verwijderd worden. Dat vereen voudigt het werk, omdat hij zich nog niet heeft vastgezet. U weet dan ook nog precies, waardoor de vlek is ontstaan en U kunt daarom direkt het juiste middel gebruiken om hem te verwijderen. 2. Bij de behandeling van vetvlekken moet U een stevige onderlaag nemen die goed opneemt of ab sorbeert om een ander woord te gebruiken. Neem hiervoor b.v. een dubbel gevouwen hand doek en gebruik zo min mogelijk vlekkenwater. Indien U op een vetvlek watten gebruikt die U flink nat hebt gemaakt met tetra, benzine, benzol of ether, dan gebeurt het volgende de vlek wordt opgelost, waarna de verdunde vlek in de stof wordt opgezogen wat een kring veroorzaakt. 3. De aldus ontstane kring is slechts een grot^k vlek, die met hetzelfde middel verwijderd kaïi^ worden waardoor hij is ontstaan. 4. Wrijf over de verwijderde vlek zolang tot de stof helemaal droog is. Pas op Op benzineflesjes staat brandgevaarlijk, en daar zijn de meesten wel van op de hoogte. Op ether staat ook „brandgevaarlijk" maar eigenlijk moest er op staan „explosiegevaar". Etherdamp is n.l., afgezien van zijn verdovende werking, buitenge woon gevaarlijk. Als U in een kleine kamer met ether werkt, behoeft er niet veel te gebeuren om een explosie te veroorzaken, als de damp voldoen de geconcentreerd is. Een vonkje van een elektrische schakelaar, die omgedraaid wordt, het aansteken van een lucifer vooral, het kan allemaal catastrophaal zijn. Tetra is niet brandgevaarlijk, maar daarbij moet U op iets anders letten. Tetradamp bedwelmt sterker dan chloroform en is dus gevaarlijker om in te ademen. Er zijn gevallen bekend dat men het haar waste met tetra in geval men plotseling uit moest en het haar niet netjes had. 't Waren o.a. heel voorzichtige dames, want ze gebruikten het niet brandbare tera. Halverwege werd zowel de dame wier haar gewassen werd als de helpste^k onwel en moesten er bij op de grond gaan zit^P ten. Gelukkig had men uit voorzorg reeds een raam opengezet, anders zou het er heel lelijk voor de beide dames uitgezien hebben. U hoeft echter niet bang te zijn bij ontvlekken met tetra dat U bewusteloos kan worden, 't Flesje is altijd klein en er vormen zich dan nauwelijks dampen, toch kan men altijd het best even buiten gaan staan of bij een open raam om tevens een onaangename lucht in huis te vermijden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 14