Sta at aanó aren Lij 5 til 12 Voor de vele blijken van belangstelling en de financiële steun, die ik tijdens de ziekte van mijn man en bij zijn overlijden van de Directie, de bazen en arbeiders(sters) van Ter Horst 6 Co. N.V. heb mogen ontvangen, zeg ik hun allen hartelijk dank. Wed. T. Geuzendam-Alferink. Hiermede zeggen wij de Directie van Ter Horst Co. N.V. hartelijk dank voor de mooie fruitmand die wij tijdens onze ziekte van haar hebben ont vangen. G. J. Baan (Kalanderij) D. Pijffers (Kalanderij) J. W. Keizer (Weverij) J. H. Keizer (Smederij) H. Scheppink (Spoelerij „Beek") dankt - mede namens zijn vrouw - de baas en medearbeiders heel hartelijk voor de prachtige krentewegge, aange- ,,Vol verwachting klopt ons hart Het dier in onze samenleving. oen Harriet Beecher Stowe (1812 - 1896) haar boek „De negerhut van Oom Tom" schreef, heeft dit in de wereld heel wat stof doen opwaaien. In dit boek werd het negervraagstuk waar men toen een boden ter gelegenheid van de geboorte van zijn dochter. Hiermede betuigen wij de Directie onze hartelijke dank voor het cadeau dat we bij ons 40-jarig dienstjubileum van haar hebben ontvangen. D. Smit (Sterkerij) H. Vossebelt (Weverij) Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan de collega's voor de mooie fruitmand die hij tijdens zijn ziekte van hen heeft ontvangen. M. Poortman (Weverij „Bijvank II") Bazen en arbeiders van de weverij „Beek" zeg ik hartelijk dank voor de mooie bloemenhulde die ik ter gelegenheid van mijn 65ste verjaardag mocht ontvangen. H. W. van Brussel. ook als we 65 zijn geweest. voudig nog geen vraagstuk van maakte wel op z'n schrilst getoond. Hierin liet de schrijfster zien wie eigenlijk wel een neger was. Een neger was n.l. óók een mens, precies als ieder ander, met slechts één verschil de huidskleur, maar verder was er geen enkel onderscheid in geboren worden en sterven, in vreugde en in verdriet, liefde en

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 12