"fiankltetuLijinjen 1 1 huisdokter verzocht te komen. Van hem kregen wij geen enkel drankje of pil, alleen de raad het rustig uit te vieren in de warmte. Nu zijn we gelukkig weer grieploos. Op onze beurt zouden wij nu gaarne onze kennissen met griep „het middel" aan de hand doen tot een spoedig herstel. Maar wij zouden met de beste wil niet kunnen zeggen welke van de vele middeltjes, aan geprezen als „geen goud zo goed", ons genezing hebben gebracht. Ieder zal onder zijn kennissen ook wel „naarlingen" hebben en wij maken hierop geen uitzondering. De eerste dag de beste, dat wij ons buiten waagden, liepen wij tegen een redactielid van ons Anker op. „Je ziet er niet best uit", waren zijn opbeurende woorden, waarop hij prompt liet volgen, dat hij binnen drie dagen onze bijdrage voor „Het Anker" verwachtte. Nog voor wij „nee" konden zeggen, was hij al weer doorgerend, want een cliënt zat te wachten. Toen zijn we misnoegd de trappen op geklommen om de leider van onze voetbalafdeling te bewegen iets te schrijven. Jan is te beleefd om „nee" te zeggen, doch hij omschreef het door te zeggen, dat op zijn terrein de sport in winterrust was. Wat blijft er dan voor ons over. De meisjes van de wandelclub wandelen weliswaar nog wel, doch alleen op zaterdagavond en daar hebben ze ons niet bij nodig. Aan onze oproep, in het laatste Anker, is keurig voldaan en de bondscontributies zijn overgemaakt. Alle meisjes, dus zij, die lid zijn gebleven en zij, die zich als nieuw lid opgaven, moeten nu regelmatig het Bondsorgaan ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaarne hierover direkt bericht. Het ledental is gelijk gebleven aan dat van het vorige jaar, doch er is plaats voor meer. Over enkele maanden trekken wij weer uit naar bos en hei, hier en elders. Wij maken nieuwe vrienden, verruimen onze blik en verrijken onze kennis. Kom op meisjes, doe mee, ontspanning heeft ieder in deze tijd broodnodig. Als dit Anker verschijnt zal onze revue wel weer regelmatig draaien en hebt U alten misschien Uw „avondje" al gehad. Wij hopen, dat U er weer eens geheel „uit" geweest bent, uit de beslomme ringen van alle dag. U bent natuurlijk niet al te kritisch, wanneer U in het oog houdt, dat het collega-amateurs zijn, die deze avonden, waarnaar de meesten Uwer toch elk jaar weer verlangen, samenstellen en opvoeren. Als U dit waardeert zijn de mensen van onze revue hiermede het beste beloond. Hartelijk dank aan de Directie van Ter Horst Co. N.V. voor het prachtige cadeau, mij geschon ken ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienstjubileum. J. Nijsink (Timmerkamer) Ondergetekenden betuigen de Directie en de bazen en arbeiders(sters) van hun afdeling hun hartelijke dank voor de prachtige fruitmanden die zij tijdens •in ziekte van hen hebben mogen ontvangen. J. Lohuis (Kalanderij) J. Voortman (Kalanderij) M. Bosman (Kalanderij) A. Koster (Spoelerij) Js. Sprakel (Spinnerij) Hiermede betuig ik de Directie mijn hartelijke dank voor het mooie cadeau dat zij mij schonk bij mijn 50-jarig dienstjubileum. J. Slagman (Weverij) Mede namens mijn vrouw dank ik de bazen en arbeiders (sters) der Naaierij hartelijk voor de heer lijke krentewegge en het prachtige cadeau dat wij bij de geboorte van onze zoon hebben ontvangen. G. Smit. Voor het cadeau dat ik van de Directie bij mijn pensionering mocht ontvangen, zeg ik haar hartelijk dank. J. Boerman (Naaierij). Langs deze weg betuigen ondergetekenden hun grote erkentelijkheid aan de Directie en de bazen en arbeiders (sters) van hun afdeling voor de prachtige cadeaus die zij bij hun pensionering hebben ontvangen. W. J. Ruiterkamp (Spinnerij) D. Zandvoort (Weverij) G. Ligtenberg (Krasserij) J. H. Geerling (Krasserij) G. J. van Brussel (Krasserij) J. Siemerink (Smederij) J. Lohuis (Kalanderij) J. Voortman (Kalanderij)

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 11