„het ANKER" GOEDE VRIJDAG. ZESDE JAARGANG No. 61 MAART-APRIL 1955 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. .Want door de sneeuw heen komen naar boven Kleine klokjes wit en teer. Wij gaan er toch weer aan geloven, De winter brengt ons de lente weer. is een van de laatste dagen van de lijdensweek, die vooraf gaat aan het Paasfeest, terwijl, wan neer we er over nadenken het de zwartste dag is, die wij in onze Bijbelse geschiedenis kennen. Nu, 2000 jaar later, ervaren wij ieder jaar weer reeds weken voor Pasen in velerlei opzicht het lijden en sterven van Christus. Wij horen het in alle Christelijke kerken. Wij beleven het door de muziek en zang van Bach's Matthaus Passion, die in vele kerken en concertzalen weer ten gehore wordt gebracht. We verwonderen ons dan iedere keer weer dat de Vrijdag voor Pasen juist „Goede Vrijdag" moet heten en zelfs onder de Christelijke Feestdagen als zodanig staat gerangschikt. Het is immers geen feest, het is allemaal naar en verdrietig. De kruisdood op Golgotha voor een Mens als Christus, smade- lijker kan het al niet. Christus, die z'n hele leven gaf om mensen te helpen, eerlijk en rechtvaardig, vriendelijk, maar ook heel streng waar dit nodig was. En wat werd Hem eigenlijk ten laste ge legd? Niemand die het ooit heeft geweten. Mis schien heeft jalouzie wel een rol gespeeld bij de mensen; misschien werd het aan Christus niet gegund wonderen te kunnen verrichten. Tot nu toe herkennen we nog altijd dezelfde lelijke trekken in de mensen; jalouzie, afgunst, geroddel enz. Er is misschien een man geweest, die heeft gezegd: „Die Jezus heeft dit of dat misschien wel gedaan" en een ander gaf het door en zei al, dat Jezus dit of dat gedaan had. En zo kon het ge beuren, dat op Palmpasen Christus werd inge haald met Hosanna-geroep en palmtakken en nog geen week daarna riepen dezelfde mensen alweer „Kruist Hem". En zo gebeurde en Chris tus moest djt meemaken tot het einde. Men hoonde Christus: „Kom nu maar van het kruis af, wanneer ge beweert Gods Zoon te zijn", maar er gebeurde niets. Het was Gods tijd nog niet (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1955 | | pagina 1