„HET ANKER" WINTER. MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. De grond is wit, de nevel wit, De wolken, waar nog sneeuw in zit, Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Het fijngetakt geboomte zit Met witte rijp beijzeld. De wind houdt zich behoedzaam stil, Dat niet het minste takgetril 't Kristallen kunstwerk breke. De klank zelfs van mijn schreden wil Zich in de sneeuw versteken. De grond is wit, de nevel wit, Wat zwijgend toverland is dit? Wat hemel loop ik onder? Ik vouw de handen en aanbid Dit grootse, stille wonder. JACQUELINE E. v. d. WAALS. VIERDE JAARGANG No. 46 DECEMBER 1952: (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN In het laatst verschijnend nummer van „Het Anker" in 1952 stellen wij er prijs op, al onze medewerkers en medewerk sters een zalig uiteinde en een gelukkig begin 1953 toe te wensen. Met dankbaarheid kunnen we vastellen het gehele jaar 1952 vol te hebben kunnen blijven werken. Wij spreken de hoop uit, dat, in het belang va» allen, ook 1953 in dit opzicht hetzelfde beeld zal vertonen. Moge vrede ons aller deel zijn. De Directie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1