Bibliotheek Parkgebouw. F amilieb erichien. Arbeidsanalyse en Tijdstudie. 2 Verdient de toon 18,00 per week, doch 14-8-48 Johanna dv M. KI. Ligtenberg en H. krijgt de moeder naast haar weduwerente Kwintenberg (Weverij Boomkamp) nog een ondersteuning van derden ten be- Hendrik zv D. J. Harbers en H. Lig- drage van 2,00 per week, dan leven moeder tenberg (Weverij Boomkamp) en zoon van een bedrag van f 24,50, zodat y per persoon f 12,25 beschikbaar is. In de 19_8,48 Tan zv p. Kamp en G. Baan (Weverf kosten van het noodzakelijk levensonderhoud Beek) der moeder draagt de zoon f 12,25 - f 6,50 is f 5,75, dat is minder dan de helft, bij, 21-8-48 Jan Jacob zv G. W. ter Horst en N. M. zodat de moeder niet indirect verzekerd is. p. Halden. Tot volgende maand. V. Gehuwd: Na de mededelingen in het vorige nummer is de bibliotheek met de volgende werken aangevuld m Schrijvers en titels van aanvulling II. TI. J. Merlijn Bontorio L. G. Moberly Eva's vergrijp L.M.Montgomery Anne van Avonlea C. E. Muiford De vallei van de Cimarion F. v. d. Oever Brood uit het water B. van Overzee Ontwaakt GertRothberg Toen Sabine triompheerde Berta Ruck Icarus - vleugels Grain Russell Elizabeth's eerste huwelijksjaren Sabott Edmund Het grote lot Schmeljof Iwan De kelner Seipkens Emile Een immortellen krans Sinclair Upton Sylvia's huwelijk Stuwe Jeanne R. v. Een verloving Mrs. H. Ward Robert Elsmere M. J. Ward De Slangenkuil Hugo Wast De zwarte Vallei H. G. Wells De gestolen bacil G. Wescott De zwakke kracht Augusta de Wit Het dure Moederschap v. Wyck Mason De porceleinen Hond Aukje Zwarts Levensblijheid 22-7-48 J. Voortman (Spinnerij Boomkamp) en H. v. d. Maat. 23-7-48 J. M. Pfeiffer (Kalanderij) en B. J. Moorkamp. 12-8-48 J. W. Baan (Krasserij Boomkamp) en Joha Eertink. 19-8-48 G. J. Ligtenberg (Spinner^ Boomkamp) en W. ter Haar. In dienst getreden personeel. 19-7-48 W. Bosman (Spinnerij Boomkamp) 2-8-48 Ph. J. H. Kippers (Loonbureau) Vertrokken Personeel: 17.7-48 G. Dannenberg (Spinnerij Boomkamp) 15-8-48 H. Nijkamp (Spinnerij Boomkamp) Veertig jarig jubileum: 1-7-48 G. J. Ruiterkamp (Batchingk. Boomkamp) 30-7-48 J. Harbers (Pakkerij Bijvank) 3-8-48 G. Pijffers (Krasserij Boomkamp) Geboren: 14-7-48 Jan zv Ph. Tijhuis en G. Brinks (Weverij Boomkamp) 25-7-48 Waander zv H. Schreurs en H. Linde (Krasserij Boomkamp) 28-7-48 Hendrika dv W. Seppenwoolde en D. Nijzink (Krasserij Boomkamp) 30-7-48 Alfred Johan zv Joh. Zwoferink en H. J. Minkjan (Batchk. Boomkamp) 6-8-48 Dinant zv A. ten Hove en H. E. Kamp (Timmerkamer) 6-8-48 Jan Hendrik zv G. Borghuis en J. Tfihof (Centr. Werkplaats) In sommige bedrijven bestaat er nog steeds een zekere antipathie tegen het maken van tijdstudies, hetgeen wellicht een gevolg kan zijn van le. een totaal verkeerd inzicht 2e. het feit dat er inderdaad bjj het maken en uitwerken van tijd studies wel eens foutieve be slissingen zijn genomen. Gelukkig is het merendeel der bedrijven ervan overtuigd, dat goede tarifiëring, met als achter grond planning, kostprijs-berekening en even tueel werkmethodeverbetering, absoluut noodza kelijk is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 5