leis over Juie.v EERSTE JAARGANG No. 3 MEI 1948 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij), RiJSSEN. De nieuwe „Kop", waarmede ons blad prijkt, geeft de reproductie weer van een luchtfoto van het bedrijf Van onze N.V. Deze foto, vorige zomer door de K.L.M. genomen, laat duidelijk zien, dat aan de bouw van de nieuwe spinnerij, thans reeds vergevorderd, toen nog pas was begonnen. Ook de lege plek, waar vóór de fatale datum van 29 September 1944, het kantoor stond, is duidelijk te zien. Zo nemen we, vlak bij elkaar 'wee zeer verschillende aspecten van de Weder opbouw waar het ene geeft de verwachting van een in een niet ver verschiet liggende productie vermeerdering weer, terwijl het andere laat zien hoeveel werk er nog verricht zal moeten worden voor we weer zover zullen zijn als we waren vóór de oorlog en de bezetting begonnen ons te teisteren. We kunnen niet anders dan hopen, dat de „wondeplek" binnen de kortst mogelijke tijd zal zijn verdwenen en plaats zal hebben gemaakt voor een bouwwerk, nuttig voor onze N.V. en voor de aan haar verbonden arbeiders. Tegelijk met de verschijning van dit nummer in z'n nieuwe gedaante, heeft er ook een aan vulling plaats gehad van de redactie. Hierin toch zijn, op voordracht van de Kern, door de Directie enige nieuwe leden opgenomen en wel de Heren Joh. Brinks (Smederij) en D. Markvoort (Kalan- derij), terwijl als plaatsvervangend lid zal fungeren de Heer F. Hanstede (Batchingkamer). We heten deze Heeren van harte welkom in onze kring en spreken de hoop en de verwachting uit, dat het werk, door heu voor ons blad te verrichten, ten goede zal komen aan de inhoud. Voor hunne medewerking en nuttige wenken houden wij ons ten zeerste aanbevolen. De redactie. ii Evenals vlas wordt de juteplant geroot. Dit is een zichzelf in het waterontwikkelend chemisch proces, waarbij de vaste plantenlijm overgaat in oplosbare substanties, welke naderhand door rei niging en uitwassing verwijderd worden. De afgesneden of getrokken juteplanten worden gebundeld in het z.g. rootwater gelegd. Ze blijven daarin ca. 14 dagen, in sommige ge vallen nog langer, wanneer dit nodig blijkt. Zodra de uiterste omhulling of schaal zich gemakkelijk met de vingernagel van de stengel laat afwrijven is het tijd om de planten uit het rootwater te

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1