Ontspanning. Wat ons direct trof was de sfeer. Allemaal vergenoegde gezichten omdat het zo goed lukte. En dat lukken is uiteindelijkweten hoe het moet. Juist daarvoor gaan ze nu ook naar de kook les. Het moet later thuis, als ze een eigen huis houding hebben, ook lukken. Doch behalve dat men leert de spijzen zo mak kelijk mogelijk te bereiden, wordt ook de groot ste aandacht besteed aan de juiste samenstel ling hiervan, om te voorzien in de behoeften die het lichaam stelt. Woorden als: eiwitten, vetten, koolhydraten, zouten, vitaminen enz., die vroeger een begrip waren, krijgen hier waarde omdat hier niet ge sproken wordt over maagvullingdoch over voeding. Met grote aandacht werden de aanwijzingen op kook-technisch gebied van mej. v. d. Gaast gevolgd. Ook de knip- en naaicursus is nieuw leven ingeblazen. Hiervoor is thans ook een grote belangstel ling. Onder deskundige leiding van de dames Voortman wordt hier intensief gewerkt. Ook deze dames bekwamen zich om straks klaar te zijn en een groot deel van de noodzake lijke uitgaven voor kleding op te vangen. Met groot enthousiasme zijn deze lessen be gonnen en we twijfelen er niet aan of mej. v. d. Gaast zal, tezamen met de naai-leraressen, van deze jonge vrouwen waardige huisvrouwen ma ken, die straks, voor haar deel, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor leven en welzijn van een gezin. L. Zaterdag 21 November hebben wij dan dc laatste wandelsportdag gehad. Deze mars, die gehouden werd te Enter, was uitgeschreven door het district Almelo van de N.U.W. Een echte „snertmars", net iets voor Enter. Niet wat de route betreft, die ging werkelijk door de mooiste plekjes van Enters omgeving en op deze mooie najaarsmiddag was er voor onze wandelaars nog veel te genieten. Maar toen de tocht vol bracht was, was het snert, al wat de klok sloeg. Grote pannen met heerlijke dampende soep met kluif stond de deelnemers en deelneemsters te wachten en men liet zich het heerlijke gerecht goed smaken. En maar pret, jongens. Dat was een keurig slot van de wandeltochten van dit seizoen. „Och, wat jammer" horen wij van alle kan ten, nu het definitief is, dat wij dit wintersei zoen geen revue zullen krijgen. Dit wordt niet alleen door de medewerkers (sters) van de revue betreurd, doch ook door velen uit ons bedrijf. Men was er zo aan gewoon geraakt, zo midden in de winter een verzetje samen met moeder de vrouw. Een verzetje, gebaseerd op gezonde hu- Smakelijk eten. Netj es opruimen. Het was een aardige les vanavond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 6