Genoemde personen mochten allen de dag herdenken, dat ze 50 jaar geleden hun dage lijkse werk begonnen. Een halve eeuw van noeste arbeid ligt achter hen. Gewis een mijlpaal om even bij stil te staan. „Men werkt voor zijn brood" wordt vaak ge zegd, doch dit is het niet alleen. Men kan de waarde van de arbeid niet alleen in geld berekenen. Goede arbeid en geld zijn geen dingen, die elkander dekken. Werken is plicht en genot des levens. Wie werkt met het bewustzijn op de hem gegeven plaats nuttig te zijn en zijn beste krach ten te geven, brengt over zich een tevreden ge voel, dat een „loondienaar" niet kent. In deze geest getuigde ook de Directie van onze jubilarissen. De heer Ter Horst bedankte hen voor hun grote plichtsbetrachting, waarmee ze hun werk volbracht hebben. Als de kroon op hun werk ontvingen zij deze dag de bronzen medaille in de Orde van Oranje- Nassau. De Directie wenste hen met deze hoge onder scheiding van harte geluk. Hiernaast ontvingen zij van de Directie nog een gouden horloge met ketting als waarde ring voor hun lange diensttijd bij Ter Horst Co. N.V. Ook van onze kant feliciteren wij de jubila rissen nog met hun jubileum en hun decoratie, waarvan wij hopen dat ze deze nog lang zullen mogen dragen. 'I G. LIGTENBERG Voor Ligtenberg was het op 15 Augustus j.l. de dag, dat hij een halve eeuw bij de firma ge werkt had. Hij begon zijn loopbaan bij de rol- winding, waarna hij enige tijd in de Ververij heeft gewerkt. Daarna was hij nog korte tijd als sjouwer werkzaam in de Batchingkamer. Hierna ging hij naar de Krasserij, waar hij tot nog toe als oplegger zijn werk doet. Een zeer serieus arbeider, die de hem opge dragen taak met grote plichtsbetrachting ver vult. ^ÊÊÊtj G. TEN BERGE Ook G. ten Berge, die op 1 Juli j.l. zijn 50-jarig jubileum vierde, is werkzaam in de Krasserij als smeerder. Hij is de man, die zorgt, dat alles in deze afdeling „gesmeerd" loopt. Met recht kunnen wij zeggen, dat hij zijn vak verstaat, en met grote verantwoordelijkheid dagelijks verricht. I J. SPENKELINK J. Spenkelink kwam in dienst op 6 Sept. 1903, waar hij eerst enige jaren bij de rolwinding en cops werkzaam was. Hierna werd hij overgeplaatst naar de We verij, waar hij nog werkzaam is. Duizenden rollen goed werden door hem af geleverd. „Ik heb hier met plezier mijn brood verdiend", zegt Spenkelink. Wij zijn blij dit te vernemen en wij kunnen beamen, dat hij zijn werk ook goed gedaan heeft. t rZa>

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 6