Gepensionnem! en Gedecoreerd. worden, zullen hem missen, nu hij niet meer tot hun dagelijkse kring behoort. Twee jaar geleden werd hij reeds gedecoreerd met de bronzen medaille van Oranje-Nassau voor 50 jaar getrouwe dienst, zodat wij wel mogen zeggen, dat hij nu zijn pensioen met ere verdiend heeft. Wolterink, het zij U gegeven nog lang hier van te mogen genieten. H. Schreurs. Nog een bekende in de Batchingkamer ging heen. Als arbeider in de stofkamer heeft Schreurs hier vele jaren trouw en met grote regelmaat zijn taak vervuld. Als man, die zijn werk door en door kende alsook zijn sympathieke persoonlijkheid maakten, dat hij hier vele vrien den achterliet. Wij wensen ook Schreurs een lange en geluk kige pensioentijd toe. Wolterink en Schreurs werden op het kantoor toegesproken door de heer J. J. ter Horst. Spre ker heeft gehoord dat ze in de afdeling bekend staan als goede vakmensen, die hun werk met liefde hebben verricht. „Dit stemt ons zeer tevreden", aldus spreker, ,,en wij zijn U zeer dankbaar voor het vele werk dat jullie voor Ter Horst Co. N.V. hebben verricht. „Wij zijn niet blij als arbeiders ons gaan ver laten, doch als men van deze dingen kan getui gen is het afscheid minder pijnlijk." Spreker bood hun vervolgens de pensioen- brief aan met de wens, dat ze hiervan nog lang zullen profiteren. Verder ontvingen beide een wandbord als herinnering aan hun diensttijd bij Ter Horst Co. N.V. H. Bruins. DE MAJJE Een prettige persoonlijkheid, die zijn plichts getrouw vervulde arbeidsperiode in de Timmer- kamer heeft afgesloten. Zijn opgewekte geest, die hem ook hier vele vrienden deed maken, zal zeker door zijn col lega's worden gemist. Hij was een prima draaier en het zal niet meevallen deze open plaats door iemand met dezelfde accuratesse te doen vervullen. H. Bruins, J. G. Geuzendam en B. Kwinten- berg gingen ook met pensioen. Op de dag van hun pensionnering had echter nog een gebeurtenis plaats, die we even willen memoreren. Alle drie ontvingen namens H.M. de Ko ningin de bronzen medaille in de Orde van Oranje-Nassau voor lange en getrouwe dienst. Door de Directie werden ze van harte geluk gewenst met deze mooie decoratie, die ze als sluitstuk van hun werk bij Ter Horst Co. N.V. mochten ontvangen. De heer Ter Horst dankt hen verder nog voor alles wat ze voor Ter Horst Co. N.V. hebben gedaan en overhandigt hen hierbij de pensioenbrief met het traditionele wandbord. Spreker hoopt dat ze nog vele jaren deze ver sierselen mogen dragen en dat het hun gegeven moge zijn hun pensioen in goede gezondheid te genieten. Geuzendam is bijna altijd in de Batchingkamer werkzaam geweest. De laatste twee jaar is hij op verzoek naar de Naaierij gegaan om gezond- J. G. GEUZENDAM Loat n'aander non meer dree'n.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 4