13-4-1953 Janna, d.v. A. ten Hove (Centr. Werkplaats) en J. M. Legtenberg. 19-4-1953 Gerrit Jan, z.v. B. J. Paalman (Weverij) en J. Nijkamp. 23-4-1953 Hendrika, d.v. H. Assink (buiten- ploeg) en J. Mensink. 23-4-1953 J. Witten (Spinnerij). 25-4-1953 J. Dangremond (Weverij). 25-4-1953 H. Hofman (Naaierij). 30-4-1953: B. Kettelarij (Kantoor). 20-4-1953 G. J. Gerritsen (Centr. Werknl.). 28-4-1953 G. J. Nijland (Gep.). begraafplaats, waar hij door collega's ter ruste ge legd werd. Het is een groot verlies voor de fabriek, waar hij node gemist wordt. Onze gedachten gaan echter uit naar zijn zwaar beproefde vrouw en kinderen, die thans zijn grote steun missen. Moge hun de kracht geschonken worden dit ver lies te dragen en moge hij in vrede rusten. IN MEMORIAM. Nadat hij na een langdurige ziekte weer zover hersteld was, dat hij weer halve dagen mocht wer ken, werd Maandag 20 April plotseling uit ons midden weggenomen, onze geachte collega de heer G. J. Gerritsen, in de leeftijd van 51 jaar. Zijn heengaan heeft ons diep getroffen, want wij hebben Gerritsen in de tijd dat wij met hem mochten samenwerken, leren kennen als een goed collega en vriend, die steeds bereid was een ieder met raad en daad bij te staan. In deze moeilijke dagen gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en kinderen, bij dit, voor hen zo smartelijk verlies. Wij wensen hun allen sterkte toe en geven hun de verzekering, dat de mensen van de Centrale Werkplaats aan collega Gerritsen zullen blijven denken, als aan een goed mens, met wie het prettig was samen te werken. De gezamenlijke arbeiders van de Centrale Werkplaats. DANKBETUIGINGEN Mede namens onze echtgenoten zeggen wij bazen en medearbeiders uit Weverij Bijvank II hartelijk dank voor de mooie krentenwegge, die wij van hen ontvingen ter gelegenheid van de geboorte van onze zoon. J. W. KEIZER B. j. PAALMAN Ondergetekende dankt hierbij de Directie van Ter Elorst Co. N.V. hartelijk voor het mooie ge schenk ontvangen bij zijn 40-jarig dienstjubileum. Ook dankt hij zijn medearbeiders uit Batching- kamer Boomkamp hartelijk voor het cadeau, hem bij deze gelegenheid geschonken. JOH. GEERLING Mede namens mijn vrouw zeg ik de bazen en mede arbeiders uit de Sterkerij hartelijk dank voor de mooie krentenwegge, die we van hen ontvingen Hij de geboorte van onze dochter. M. KREIJKES Hiermede betuig ik ook namens mijn vrouw mijn hartelijke dank aan de Directie van Ter Horst Co. N.V. voor het mooie geschenk, dat ik bij mijn 50-jarig dienstjubileum van haar mocht ontvangen. Tevens zeg ik haar dank voor de geboden gelegen heid die dag in de familiekring te kunnen door brengen. Verder dank ik ook de bazen en arbeiders van Weverij Beek hartelijk voor de betoonde belang stelling en voor het prachtige cadeau mij daarbij aangeboden. H. W. VAN BRUSSEL Onze hartelijke dank aan bazen en collega's voor de prachtige fruitmand, die wij tijdens onze ziekte van hen mochten ontvangen. E. PAALMAN (Plaatswerkers) G. TEN HOVE (Plaatswerkers) HENK GERRITSEN (Weverij Beek) G. GIESBERS (Sterkerij) H. M. BORKENT (Sterkerij) H. WESSELS (Spinnerij Beek) Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan Directie, Bazen en Personeel van Ter Horst Co. N.V. voor de financiële steun en het medeleven, die wij mochten ondervinden, bij het overlijden van onze geliefde man en vader, Hendrikus Slag man. Weduwe J. SlagmanBoerman en kinderen. FAMILIEBERICHTEN Geboren: 8-3-1953 Hendrika Willielmina, d. van S. Baan (Spoelerij) en H. Bannenberg. 12-3-1953 Arend jan, z. van j. Seppenwoolde (Weverij) en A. Zwiers. 11-3-1953 Hendrika, d. van J. Dannenberg (Spin nerij) en M. Vooriman. 21-3-1953 johan Hermannus, z. v. H. Nijkamp (Plaatswerkers) en H. Bruins. 27-3-1953 Janna, d. van M. Kreijkes (Sterkerij) en J. v. d. Maat. Gehuwd, 12-3-1953 B. P. Pongers (Weverij) en G. te Braak. In dienst getreden: 2-3-1953 E. H. Coops, Soc. verzorgster. 16-3-1953 H. Kiers (Spinnerij). 23-3-1953 J. H. Zandvoort (Spinnerij). 1-4-1953 O. A. Hoogkamp (Kantoor). 13-4-1953 H. Ligtenberg (Spinnerij). 25-3-1953 B. J. Mulder (Timmerkamer) terug uit Militaire dienst. 30-3-1953 J. Pijffers (Weverij) terug uit Militaire dienst. 1-4-1953 H. W. Weenink (Machinist). Vertrokken personeel: 28-2-1953 j. E. Vlogtman (Spinnerij). 14-3-1953 G. Averesch (Naaierij). 14-3-1953 H. Seppenwoolde (Naaierij). 14-3-1953 Joh. Nijzink (Spinnerij). 28-3-1953 G. Goossen (Spoelerij). 31-3-1953 D. Traas (Soc. Verzorgster). 4-4-1953 j. Bakker (Spoelerij) (Militair). 4-4-1953 J. Dangremond (Spinnerij) (Militair). 4-4-1953 W. Haase (Spoelerij) (Militair). Overleden: 7-3-1953 H. Groothuis (Gep.). 17-3-1953 J. H. Jansen (Gep.). 29-3-1953 G. ter Harmsel (Gep.). 3-4-1953 H. Slagman (Weverij).

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 8