Lees bibliotheek Parkgéönw Nieuwe aanwinsten F amilieberichten Horizontaal: 1 honingdrank - 5 reis - 9 ver lichting - 11 kader - 14 plaats in Zeeland - 16 bergplaats - 17 vogel - 18 meisjesnaam - 20 sier lijk - 22 voertuig - 23 tijdperk - 25 grimeersel (zonder ch) 26 veerboot - 27 doorzichtbaar - 29 weinig - 30 clubgebouw - 31 vierkante zuil - 33 kruistitel - 34 ontkenning - 35 klinknagel - 36 plaats in Zwitserland - 38 kleine steek - 40 drabbig - 41 vaartuig - 43 kampeergelegenheid - 45 rank - 46 opzameïaars van arbeidskracht - 48 gebak - 50 eikenschors - 51 kracht van aankle ving - 53 pausennaam - 54 afkorting boven een aankondiging - 55 lol - 56 lust - 58 namelijk - 59 nuk - 60 groot mens - 62 deel van een trap - 63 afvalproduct van granen en zaden. Verticaal: 2 oude lengtemaat - 3 deel van een jaar - 4 struisvogel - 5 gevoel - 6 knaagdier - 7 in memoriam (afk.) - 8 voertuig - 10 vacht - 11 twijg - 12 deel - 13 slaapplaats - 15 half - 16 zijde - 17 gelegenheid - 19 rouwkamer - 21 roofvogel - 22 dierenverblijf - 24 vragend voor naamwoord - 26 voorhal - 28 krachtig - 30 erw tensoep - 32 telwoord - 33 boom - 36 riviertje - 37 wedstrijd - 39 oud paard - 40 ouderloos kind -■ 41 telwoord - 42 strand - 44 deel van een voet - 45 afstammeling - 46 stand - 47 titel - 49 wa terdiepte - 51 jongensnaam - 52 zwemvogel - 55 voor (Frans) - 57 voertuig - 59 gewicht (afk.) - 61 vogel. Inzendingen van de nieuwe puzzle vóór 15 Maart a.s. op het Loonbureau. De volgende nieuwe boeken zijn aan de biblio theek toegevoegd: 2102 Karst, E. Jr., Om het ven. 2103 Kloek, Dolf, Renske ontdekt de wereld. 2104 Gooyer, A. C. de, Met groot verlof. 2105 Merlijn, H. J., Bontorio, de laatste Generaal. 2106 Oever, Fenand v. d., Moeder, leer me nog eens lopen! 2107 Oosterbroek-Dutschun, Annie, Langs een omweg. 2108 Popma, Klaas J., De zonde van Jan der Kindere. 2109 Reest, Rudolf van, De Samaritaan. 2110 Fabricius, Jan, De ring van de profeet. 2111 Nijenhuis, B., Dossier 333. 2112 Bruyn, Cor, Simon en Johannes. 2113 Dijk-Has, Nelly van, Ik heb alleen maar toegekeken. 2114 Linden, J. van der, Modder. 2115 Terpstra, P., De dagen onzer jaren. GEBOREN 17-12-1952 Gerhardus zv j. Dangremond (Spoelerij) en J. ter Avest. 23-12-1952 Johanna dv G, Kwintenborg (Spoe lerij). en G. J. Schulenburg. 31-12-1952 Arendtna dv W. Bekkernens (We verij) en G. van de Maat. 12- 1-1953 Berend zv H. Borghuis (Timmer- kamer) en G. Knol. .14- 1-1953 Jansje dv W. Baan (Batchingka- mer) en- G. Beveraam. 14- 1-1953 Frederik zv W. Baan (Batchingka- mer) en G. Beverdam. 16- 1-1953 Bertha Anna dv G. Bargboer (Plaatswerkers) en G. A. B. Stingel. 16- 1-1953 Hendrika 'dv B. J. Jansen (Centr. Werkplaats) en Th. H. L. Averesch. 5- 2-1953 Janna dvj. ten Bolscher (Batching- kamer) en B. Bouwhuis. 10- 2-1953 Katharina Wilhelmina dv J. Kreijkes (Spoelerij) en K. W. v. Soest. 16- 2-1953 Hendriküs zv J. W. Keizer (Weverij) en J. Zandvoort. 20- 2-1952 Gerrit Dinantzv M. Nijland (Centr. Werkplaats) en J. Smit. 25- 2-1953 Johan zv J. W. Dennekamp (Spoe lerij) en F.'JLohuis. GEHUWD 19-12-1952 G. W. Dokters (Spinnerij) en R. de Vries. IN DIENST GETREDEN: 16-12-1953 W. J. H. Breukink, Centr. Werkpl. 20- 1-1253 H. Grooten, Spinnerij 1- 1-1953 A. H. W. Thomassen, Kantoor 26- 1-1953 M. Nijland, Centrale Werkplaats 18- 2-1953 H, Zonnebelt, Spinnerij 23- 2-1953 G. Heuten, Spinnerij 25- 2-1953 J. Compagne.jfSpirrnerij VERTROKKEN PERSONEEL 20-12-1952 H.1; Kampman. Spinnerij 31-12-1952 Ph. J. H. Kippers, Kantoor 3- 1-1953 H. Pijffers, Naaierij 7 ,-1953 H. H. Bruins, Spinnerij 20- 2-1953 M. Vossebelt, Spinnerij (Gepensionneerd) 31-i2-1952 H. J, Nijland, Krasserij 31-12-1952 J. Seppenwoolde, Naaierij 31-D-1952 J. M. Nitert, Centrale Werkplaats 31-12-1952 G. J. Nieuwenhuis, Batchingkamer 31-12-1952 J. Jansen, Kalanderij OVERLEDEN 31- 1-1953 J. Landeweerd, Gepensionneerd IC- 2-1953 H. Langkamp,

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 8