Oplossing kmtpiz: Ondergetekenden zeggen hiermede de Directie hartelijk dank voor het aan hen toegekende pen sioen en voor het prachtige wandbord, clac Mn als een herinnering werd aangeboden. Tevens betuigen zij hun grote erkentelijkheid aan bazen en mede-arbeiders uit hun afdeling voor de prachtige cadeaux, die ze bij het ver laten van 't bedrijf van hen mochten ontvangen. J. M. Nitert, Centr. Werkpl. Js. Seppenwoolde, Naaierij. G. J. Nieuwenhuis, Batchingkamer. J. Jansen, Kalanderij. Hiermede zeg ik de Directie hartelijk dank voor het aan mij toegekende pensioen en het mooie bord, dat ik bij mijn afscheid mocht ont vangen. Ook dank ik mijn chefs, het personeel van het Loonbureau, collega's en arbeiders voor dc mooie geschenken, die ze mij bij het verlaten van het bedrijf hebben aangeboden. H. J. Nijland, baas Krasserij. Ondergetekenden betuigen hun oprechte dank aan de Directie voor het mooie geschenk, hun bij gelegenheid van hun 40-jarig jubileum aangeboden. Tevens zijn zij allen zeer erkentelijk, die blijk gaven van hun belangstelling en zeggen bazen en mede-arbeiders hartelijk dank voor de mooie cadeaux, die hun bij deze gelegenheid werden aangeboden. G. Lohuis, Weverij. B. J. Schreurs, Centr. Werkpl. G. J. Pas, Weverij. G. H. Rozendom, Weverij. H. Kappert, Weverij. M. Meijerink, Weverij. F. J. v. d. Noort, Weverij. II. Sikkelbein, Weverij. J. Nieuwenhuis, Pakkerij. Th. Meijer, Weverij. H. Altink, Weverij. J. Ligtenberg, Weverij. zijn de prijsjes toegewezen aan de volgende per mit) lêêü. sonen: OPLOSSING KERSTPUZZLE 1952. PrÖs G- H- Wolterink 13102, In 't geheel kwamen er van de Kerstpuzzle 2e prijs W. Baan 1501, 1952 23 goede oplossingen binnen. Na loting 3e prijs J. H. Nijkamp 8603.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 7