Bij het afscheid van onze vriend Meuwenhuis. Dankbetuigingen Als je van hier gaat met pensioen, En je werk hier hebt volbracht, Wat zul je straks dan moeten doen? Daaraan hebben wij gedacht! Met werken is het afgedaan, Dus wandelen, of op de fiets. Maar als je 't oude fietsje ziet, Dan lijkt het toch op niets! Je vrienden wisten daar wat van, En zeiden tot elkaar: Een kwartje extra iedere week, Dan komt het voor elkaar. Zo zie je hier dan glimmend staan Zo'n vurig stalen ros. En je trapt hier iedere dag Je spieren maar op los. Nieuwenhuis, wij gunnen 't je van harte, hoor, En onze wens is deez' Zorg dat je goede maatjes blijft Met Ome Willem Drees! Bazen en collega's Batchingkamer Ondergetekenden betuigen hun hartelijke dank aan het personeel van hun afdeling voor de mooie fruitmand, die ze bij hun ziekte moch ten ontvangen. H. Enoch, Weverij Beek. J. Schepers, Batchingkamer. J. Zandvoort, Weverij Beek. A. J. Scherphof, Weverij Beek. J. W. Dommerholt, Wev. Bijvank II. M. Teela, Weverij Bijvank II. Hiermede betuigen wij de Directie hartelijk dank voor het prachtige Kerstpakket, dat wij dezer dagen mochten ontvangen. De Militairen. Mede namens mijn vrouw betuig ik de Direc tie onze hartelijke dank voor de mooie fruit mand, die ik in het ziekenhuis van haar heb ontvangen. H. Wolterink, Dorpsstr. 14, Enter. Hiermede zeg ik de Directie van Ter Horst Co. N.V. hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte van haar heb ontvangen. Mej. H.m Baan. Ondergetekende zegt de Directie van Ter Horst Co. N.V. hartelijk dank voor het mooie geschenk, mij geschonken bij mijn 40-jarig dienstjubileum. Ook bazen en personeel van de afdeling Spin nerij dank ik ten zeerste voor hun belangstelling en voor de zeer mooie cadeaux, die ik van hen mocht ontvangen. Mej. J. G. Koster. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de Directie en het personeel van de afdeling Naai.erij voor de prachtige fruitmand, die mij in het Sanatorium „Hellendoorn" werd toe gestuurd. G. Meijerink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 6