„Jeune, wat dacli ie, zèw' Freerk de motte dooii' Aan vriend Jansen. Onze Revue! Wat een uitbundig succes, hè! In no time 12 tot 14 keer totaal uitverkocht met nog veel vraag. Waaraan dat succes te dan ken is? Och, volgens onze mening, omdat het zo in plaatselijke sfeer wordt gehouden, maar ook, omdat het geheel twinkelt van goede en gezonde humor, humor, die onze mensen zo onopgesmukt kunnen opdienen. Succes ook, om dat het alles, hoe moeten wij het zeggen, zo natuurlijk, zo eerlijk wordt opgevoerd. En als we dan van natuurlijk spreken, dan denken wij aan de voordracht van de schaapherder, zowel door Nitert als door de auteur zo prachtig voor gedragen en door de volle zalen in stilte aan gehoord, gevolgd door een klaterend applaus. Jammer, dat wij door omstandigheden de uit voeringen moesten staken, al is dit op zichzelf natuurlijk niet zo erg. De oorzaak hiervan is ontzettend, een ramp, zoals ons land waarschijn lijk niet eerder trof. Het ligt in de bedoeling op 7 April met de uitvoeringen door te gaan en de netto opbrengst van alle verdere uitvoeringen voor het Rampen fonds te bestemmen, zoals dit ook reeds het geval was bij de opvoering van 3 Februari. De toegangsprijzen worden niet verhoogd, d.w.z. voor de nog te geven opvoeringen is de toe gangsprijs voor alle rangen f 1.25, dus boven zowel als beneden. V. Vriend Jansen, je gaat ons verlaten, Hetgeen ons allen treurig stemt, Want jij was een goed werker en prater, Daarvoor stond je nu eenmaal bekend. Vertellen, ja, dat was toch zo mooi, Al was 't ook vaker dan één keer. Het was altijd precies weer hetzelfde, Desnoods dan voor de zoveelste keer. Dat stukje van die Burgemeester, En van die grote Ezels... p Daarvoor wil ik een tien je geven, Want dat staat voor mij aan de top. Een kampioen was jij in 't werken, Altijd heek netjes en secuur. Nooit deed je voor een ander onder, Al was die ook vol kracht en vuur. Maar nu, nu ga je ons verlaten, En ik weet niet wat je gaat doen. Maar ik hoop dat je nog lang mag leven En genieten van je pensioen. Kalanderij, 30-12M952. H. t. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 5